• Slide_05
  • Slide_04
  • Slide_03
  • Slide_02
  • Slide_01

Zorg en ondernemerschap gaan hand in hand!

Zorg voor je gezondheid!

Gedrag en gezondheid,de nieuwe ordening. (discussie nota Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, Den HAAG april 2010)

De vraag naar zorg verandert sneller dan het aanbod en ingrijpende aanpassingen zijn nodig om een zorginfarct te voorkomen. Aanpassingen zowel voor de organisatie, de inrichting van de voorziening als voor de financiering. De noodzaak voor verandering is extra groot door de ontstane krapte in de zorgbudgetten en op de arbeidsmarkt. Daarom moet de focus verschuiven van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag ZZ-GG. Diagnose en behandeling, ook de specialistische, moet eerder, sneller en beter. De Raad bepleit de inrichting van laagdrempelige inloopcentra / gezondheidscentra’s voor welzijn en zorg, waar relatief simpele medische controles worden uitgevoerd en mensen advies kunnen krijgen over eten en bewegen.


Welkom bij Groeps Care

GroepsCare richt zich al jaren op het ontwikkelen en bouwen van, en eind beleggen in eerstelijns gezondheidscentra.

De samenwerking tussen huisartsen, apothekers, fysio en andere eerstelijns hulpverleners wordt steeds wenselijker. Enerzijds door de grote toename van de vraag naar zorg, anderzijds door de extreme bezuinigingen in die zorg en de verplichting van overheidswegen om te komen tot maximale efficiency en samenwerking. Hierdoor verandert het toekomstbeeld van de eerstelijnszorg erg snel. GroepsCare kan U daarbij zeer goed van dienst zijn met haar jarenlange expertise.

Kijk eens naar ons portfolio


Onze filosofie

Laat hulpverleners in de eerstelijnszorg zich maximaal focussen op hun medische werkzaamheden en hun patiënten. GroepsCare realiseert voor U de efficiënte en betaalbare huisvesting, specifiek afgestemd op het veranderende toekomstbeeld.

Een nieuwe visie waarbij zorg en ondernemerschap hand in hand gaan.


Van eerste stap tot sleutel-overdracht

Na enkele oriënterende persoonlijke gesprekken met GroepsCare onderzoeken wij wat de mogelijkheden en kansen zijn om een gezondheidscentrum tot ontwikkeling te brengen.

Bij de realisatie van het project begeleidt GroepsCare het gehele complexe proces en vormt voor iedere partij die deelneemt het aanspreekpunt.

Door de jarenlange ervaringen van GroepsCare worden de financiële risico’s die gepaard gaan met het tot stand komen van het project vanaf het eerste moment inzichtelijk en blijven deze beheersbaar.

Programma’s van eisen worden voor elke discipline nauwkeurig besproken, vastgelegd en conform gerealiseerd. Geen vragen, geen verrassingen, maar een doordacht concept wordt voor U werkelijkheid.